Algemene Voorwaarden

Qpictures – Quinta Theeuwes

Door het verstrekken van een opdracht aan Qpictures zijn automatisch de algemene voorwaarden aanvaard.

Auteursrecht/portretrecht
Het auteursrecht van foto’s ligt bij de fotograaf, ook na het voldoen van de factuur. U mag weliswaar met uw foto’s doen wat u wilt, echter dient de naam van de fotograaf altijd vermeld te worden bij publicatie. Tevens dient u de fotograaf van publicatie op de hoogte te stellen. Doorsturen van foto’s aan commerciële partijen (bijv. leveranciers) is niet toegestaan, tenzij schriftelijk

De portretrechten liggen bij de geportretteerde. Deze geeft door het aanvaarden van de algemene voorwaarden toestemming aan de fotograaf om zijn/haar foto’s te mogen plaatsen voor zakelijk gebruik (website, social media, wedstrijden etc.), tenzij de klant vooraf aangeeft hiervoor geen toestemming te verlenen. Staat uw foto op de website van Qpictures en heeft u hiertegen achteraf bezwaren, mailt u dan met uw fotograaf zodat wij hierop actie kunnen ondernemen.

Digitale bestanden
Digitale bestanden worden in jpeg geleverd, overeenkomstig de opdracht in lage of hoge resolutie.

Copyright
Het is niet toegestaan beelden van een van de websites van Qpictures te kopiëren / gebruiken voor commerciële doeleinden tenzij de fotograaf op de hoogte is gebracht en wordt genoemd.

Offerte
Offertes zijn geheel vrijblijvend.

Kennismakingsgesprek
Een kennismakingsgesprek vindt altijd geheel vrijblijvend plaats.

Vergoeding
Indien geen vergoeding is overeengekomen, is de door de fotograaf gehanteerde en online gepubliceerde vergoeding van toepassing. Indien aannemelijk is dat de fotograaf hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, komen ook deze kosten en/of dit meerwerk voor vergoeding in aanmerking. In geval van overmacht of falen van techniek is de fotograaf aansprakelijk voor niet meer dan de overeengekomen vergoeding.

Factuur en (aan)betaling 
Voor bruiloften geldt dat bij reservering van de trouwdatum bij Qpictures, (digitaal) een factuur wordt verstrekt á €250,-. Na het voldoen van deze factuur is de opdracht definitief en wordt deze datum gereserveerd.

Voor studiofotografie geldt dat de per email gemaakte datum en tijd bindend is. De factuur wordt na afloop van de shoot verzonden en voldaan, voordat de foto’s digitaal aan de klant worden geleverd.

Alle op deze website genoemde prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders vermeld.

Annulering
Bij een bruidsreportage geldt dat als de opdracht binnen 6 maanden voor de gereserveerde huwelijksdatum wordt geannuleerd, 50% van de reportagekosten in rekening wordt gebracht. Bij een annulering binnen 3 maanden wordt 75% van de reportagekosten in rekening gebracht. Het voorschot voor reservering van de trouwdatum van € 250,- wordt niet gerestitueerd.

Bij annulering van een studio-opdracht, zonder bericht hiervan uiterlijk 2 dagen vóór de gereserveerde datum/tijd, wordt 50% van de overeengekomen kosten in rekening gebracht. Wanneer een studio-opdracht voor de tweede maal wordt geannuleerd (zonder hiervan uiterlijk 2 dagen vooraf berichtgeving te doen) geldt dat de overige 50% van de overeengekomen kosten in rekening worden gebracht en de factuur aldus volledig dient te worden voldaan.

Een nieuwe afspraak kan worden ingepland tegen 50% van de gebruikelijke reportage/studiokosten. Wanneer deze derde afspraak wordt geannuleerd of verzet zal Qpictures de overeenkomst schriftelijk beëindigen en is er over en weer geen sprake meer van verplichtingen (openstaande vorderingen daargelaten). Deze voorwaarden gelden ook bij inlevering van cadeaubonnen. Annuleer/verzet uw afspraak dus tijdig!

Natuurlijk kan er altijd sprake zijn van overmacht: in geval van ziekte kunt u altijd een doktersverklaring overleggen om onder deze kosten uit te komen en in geval van andere vormen van overmacht zoeken we samen naar een passende oplossing.

Levering en verzending
Voor levering van fotoproducten is de fotograaf afhankelijk van derden, de termijn hiervoor wordt in redelijkheid door de fotograaf vastgesteld.

Cadeaubonnen
De geldigheidsdatum van cadeaubonnen wordt vermeld op de cadeaubon. Cadeaubonnen worden niet voor geld ingewisseld en worden enkel gepersonaliseerd aangeboden.

Aansprakelijkheid
De fotograaf is niet aansprakelijk voor schade aan persoonlijke eigendommen gedurende een reportage of studio-opdracht. Tenzij sprake is van nalatigheid door de fotograaf. De aansprakelijkheid is nooit hoger dan het oorspronkelijke factuurbedrag.

Waarom Qpictures?

Persoonlijk, kwalitatief en betrouwbaar: Qpictures legt je vast zoals je bent.

Geef een fotoshoot cadeau!

Bestel je kadobon direct per email.

Volg Qpictures

Facebooktwitterlinkedin

Snel contact

Stuur een email voor vrijblijvende informatie!